Modulex

  

Safeblock

 

Insatsrör NSP

           

Skorsten och insatsrör

Renovera din skorsten eller bygga en helt ny?

Vi har skorstenar och insatsrör för
de flesta behoven.


                     

                                

                                                                              
 

Återförsäljare

Renovera skorsten

En otät skorsten fixas med
ett av våra insatsrör.

Läs mer

 

Skorsten

modulex

Modulex  T450

Skorstenssystem Modulex 

Skorstenssystem Modulex
Är till för dig som söker den perfekta skorstenen för braskaminen och inte är beredd att göra något avkall på kvalitet, säkerhet eller design, men också för dig som söker en bra lösning till en fastbränslepanna.

Skorstenssystemet är välisolerat med 30 eller 60mm isolering och har olika funktions- och design lösningar på de delar som är synliga ovan eldstad t.ex. XL-Moduler som ger en låsbandsfri installation.

Kontakta tillverkaren NSPAB för att hitta en återförsäljare i din närhet.

NSPAB. Klicka här 

 
Dokumentation
Monteringsbeskrivning Läs Ladda ner
Produktbeskrivning Läs Ladda ner

Safeblock DM

 

Safeblock DM

Den traditionella skorstenen i nytt utförande
Skorstenen är tillverkad efter den senaste tekniken som gör skorstenen extremt väl isolerad. Detta ger dig en säker skorsten även vid tuff belastning. För övrigt är den uppbyggd som en traditionell blockskorsten med separat mantel och rökgasrör av pimpsten och den är till för eldstäder med en högsta temperaturklassning av 450° grader.

Enkel att placera, ansluta och bygga
Du får installera den i ett hörn i rummet, dvs. två sidor få ha ett sk. noll-avstånd till brännbar vägg och anslutningen gör du när skorstenen står på plats i valfri höjd. Den är armeringsbar vilket gör att du kan bygga en fristående skorsten med en höjd av hela 8 meter.


NSPAB. Klicka här

 
Dokumentation
Monteringsbeskrivning Läs Ladda ner

Safeblock E

 

Safeblock E

Lättmonterad skorsten
Vill du ha en lättmonterad skorsten? Iså fall är valet enkelt. Safeblock E har rökgasrör och yttermantel i samma enhet. Det spar tid vid montering och pengar vid inköpet. Skorstenens skarvar går omlott vilket eliminerar risken för läckage. Anslutningen till kamin eller panna placeras på valfri höjd när skorstenen står på plats.

Hög säkerhet

Safeblock E skiljer sig från andra tunga modulskorstenar genom sina snillrikt konstruerade luftkanaler och sin låga densitet. Genom att blocken innehåller mer luft får skorstenen betydligt lägre temperatur på ytan, även vid hård belastning. Den är till för eldstäder med en högsta temperaturklassning av 450° grader.

Inredningsdetalj
Skorstenen ska inte bara vara brandsäker och få bort röken, den ska i högsta grad kunna integreras i huset.
Safeblock-E kan med fördel påmuras med leca-sten, lättbetong eller NSP:s praktiska brandmursplatta och på så sätt kan ni skapa vedfack, nischer och andra snygga och praktiska detaljer. Avslutningsvis spacklas och målas konstruktionen. Tänk på att safeblock-E kräver ett gjutet fundament/gjuten platta på mark.

Kontakta tillverkaren NSPAB för att hitta en återförsäljare i din närhet

NSPAB. Klicka här

 
Dokumentation
Monteringsbeskrivning Läs Ladda ner